Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Warsztaty szkolne


Warsztaty są integralną częścią szkoły, funkcjonują jako zaplecze, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. Nasze warsztaty szkolne są instytucją specyficzną ze względu na szkolenie uczniów niepełnosprawnych.W tym celu zarówno pracownie warsztatowe i pomoce dydaktyczne przechodziły różne modernizacje w zależności od kierunku zawodu jak i dysfunkcji uczniów.

W cyklu szkolenia praktycznego znalazły się szkoły:

TECHNIKUM:
    technik informatyk
    technik mechanik
    technik ekonomista
    technik elektryk
    technik elektronik

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:
    krawiec (jedyny taki kierunek kształcenia w województwie świętokrzyskim)
    elektromechanik
    ślusarz
    mechanik-monter maszyn i urządzeń

Warsztaty posiadają kilka pracowni wyposażonych w stanowiska robocze do wykonywania niezbędnych ćwiczeń praktycznych w toku nauczania danego zawodu. Pracownie nasze są wyposażone w nowoczesny sprzęt i narzędzia renomowanych firm m.in.: Bester, Makita, Proma, Esab, Łucznik, Singer.

Warsztaty szkolne posiadają upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla trzech kierunków: mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, krawiec.

Tak więc absolwenci szkoły zawodowej mają zapewniony komfort przystąpienia do egzaminu w pracowniach warsztatowych. Należy podkreślić iż podczas ostatniej sesji egzaminacyjnej w etapie praktycznym wszyscy nasi absolwenci uzyskali wynik pozytywny. Aby jak najlepiej przygotować uczniów do przyszłego zawodu oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzimy również działalność produkcyjną pozwalającą na zapoznanie się ze specyfiką przyszłego zawodu.