Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Strefa pracodawcyStrefa Pracodawcy

W bieżącym roku szkolnym uczniowie kształcą się w następujących zawodach
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • informatyk
 • krawiec


Praktyki odbywają się u Pracodawców którzy zawarli porozumienie o współpracy, którego celem jest:
 • poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego,
 • zwiększenie jego atrakcyjności poprzez systemowe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy,
 • zwiększenie dostępności i elastyczności kształcenia zawodowego i systemu potwierdzania kwalifikacji,
 • kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
 • dawanie różnych możliwości kształcenia (np. dodatkowe uprawnienia i certyfikaty), także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • pomocy nauczycielom ze szkół zawodowych w aktualizowaniu i doskonaleniu ich kompetencji zawodowych.