Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Rekrutacja na Kursy Kwalifikacyjne


TRWA REKRUTACJA
na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  (bezpłatne!)

w SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Przy zapisie wymagamy wyłącznie dowodu osobistego.

Kursy będą realizowane w systemie zaocznym i  stacjonarnym, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

Zajęcia w systemie zaocznym będą realizowane co dwa tygodnie.

Po zakończeniu kursu absolwent uzyskuje odnośne zaświadczenie. Może następnie przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.  Po zdaniu egzaminu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.


Oferowane kursy:
  • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - M.20.
  • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - M.44.
  • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - E.12
  • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - E.13.
  • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - E.14.
  • Wykonywanie usług krawieckich - A.12.
Zapraszamy!