Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Kalendarz 2016/2017


Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dyrektor  SOSW  ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 31 październik 2016 r.
  • 02 maja  2017 r.
  • 16 czerwiec 2017 r.

W wyżej wymienionych dniach uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych pod opieką nauczycieli. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2016/2017 znajduje się w załączniku.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017