Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Kalendarz 2017/2018


Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dyrektor  SOSW  ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 30, 31 października 2017 r.
  • 2 maja  2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

W   W wyżej wymienionych dniach uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych pod opieką nauczycieli. 

 

Ferie zimowe :

15 - 28 stycznia 2018 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
22 stycznia - 4 lutego 2018 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
29 stycznia - 11 lutego 2018 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
12 - 25 lutego 2018 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018 znajduje się w załączniku.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018