Wiadomości - Aktualności

Ja na rynku pracy: Moje talenty i kompetencje - IX Ogólnopolski Tydzień Kariery

Dodał: kmarta Data: 2017-10-28 12:59:12 (czytane: 234)

OTK to coroczne działanie organizowane przez Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Tegoroczna edycja przebiegała w dniach 16-22.10.2017r. pod hasłem: ”Ja na rynku pracy: Moje talenty i kompetencje”.

logo_2.png 

           Nasza szkoła od początku uczestniczy w tym corocznym działaniu, którego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Dla uczniów naszego Ośrodka zostały zaplanowane zajęcia i warsztaty grupowe oraz porady indywidualne. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi z lokalnych instytucji: Powiatowego Urzędu Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery OHP oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z którymi nawiązana jest stała współpraca. Inne zaplanowane działania zrealizował zespół Wewnątrzszkolnego Systemu  Doradztwa Zawodowego naszego Ośrodka, w skład którego wchodzą: szkolny doradca zawodowy, pedagog, psycholog, nauczyciel przedsiębiorczości.
Tematy zajęć zostały dopasowane do etapu edukacyjnego i potrzeb naszych uczniów. Realizacja działań przebiegała zgodnie z planem, który przedstawiony jest poniżej.

 DZIAŁANIA

          W pierwszym dniu przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów II i III gimnazjum oraz II i III liceum, którzy jeszcze nie wiedzą jaki zawód lub kierunek kształcenia wybiorą. Doradca zawodowy Joanna Król – Korepta wyjaśniła czym jest talent
i kompetencje oraz czy mogą one wpływać na planowanie przyszłości zawodowej.
          Uczniowie klasy III gimnazjum poznawali zawody krawiec i mechanik. Zostały dla nich przygotowane zajęcia na których mogli pod okiem nauczycieli zawodu wykonywać czynności związane z danym zawodem. Temat zajęć przeprowadzonych
w pracowni krawieckiej brzmiał:  „Coś nowego ze starego czyli co można zrobić ze starymi dżinsami”. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy uczestniczyli w etapach szycia toreb z dżinsów od krojenia po gotowy wyrób .

          P1180670.JPG 

P1180671.JPG

          W pracowni mechanicznej zapoznali się z budową skutera, rodzajami  usterek oraz sposobami ich usunięcia. Klasa I SP technik administracji poznawała swój przyszły zawód w Starostwie Powiatowym  w Busku-Zdroju. O kompetencjach i zakresie obowiązków pracowników na stanowiskach administracyjnych opowiadali: Pani Renata Krzemień naczelnik  Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Pan Ireneusz Augustowski Główny Księgowy oraz Pan Jerzy Służalski  Sekretarz Powiatu.

          P1180748.JPG
          Kolejne spotkanie dla uczniów naszej szkoły przeprowadziła pani Elżbieta Ścióg, doradca zawodowy z MCK i OHP. Tematem warsztatów były talenty i kompetencje oraz szukanie ich w sobie. Młodzież poprzez pracę w grupach szukała odpowiedzi na pytania: „Czym jest talent i kompetencje”. Wypracowane odpowiedzi uświadomiły uczniom, jak ważna jest praca nad sobą, aby w przyszłości być dobrym pracownikiem.

          P1180621.JPG
          Kolejny temat dla uczniów liceum, technikum, szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej związany był z pomocą oferowaną przez Powiatowy Urząd Pracy osobom niepełnosprawnym oraz rynek pracy pod kątem zawodów klasy IVT i III M/K ZSZ. Zajęcia odbyły się w PUP, przeprowadziła je Pani Izabela Ramska, doradca zawodowy.

          P1180739.JPG
          P1180736_1.JPG          Przyszli absolwenci uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez pana Leszka Zelka, koordynatora do spraw projektów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Młodzież poznała zakres i warunki oferowanej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz plany nowych projektów, w których można zdobyć dodatkowe kwalifikacje., a także zakres usług świadczonych klientom przez wymienione wyżej instytucje.

          P1180683_1.JPG
          Po zajęciach doradcy zawodowi pełnili dyżury, z których uczniowie chętnie korzystali. Zespół WSDZ zrealizował zaplanowane działania w czasie zajęć prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego, wychowawców klas planowali własną ścieżkę rozwoju zawodowego. Podczas pełnionych dyżurów przez pedagogów i psychologów, uczniowie otrzymywali odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Chętni mogli wykonać test zainteresowań i preferencji zawodowych.
Powyższe zadania wpisują się w założenia OTK, którego celem jest pomoc i wspieranie młodzieży w podjęciu właściwej dla nich ścieżki rozwoju zawodowego.
          Wszystkim zaangażowanym w realizację zadań dziękuję za współpracę.

                                                     Szkolny doradca zawodowy: mgr Elżbieta Rubinowska


          P1180617.JPG

         

          P1180635.JPG 

Zobacz także

Kierunek- onet.pl

Dodane: 2018-01-02 12:41 - czytane (133)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

X Ogólnopolski Turniej Piosenki Poetyckiej Mirka Breguły

LISTA PIOSENEK ZGŁOSZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW NA X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIOSENKI POETYCKIEJ MIRKA BREGUŁY...