Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

Grupy wychowawcze/sekcje


Regulamin  grup wychowawczych  (pobierz plik pdf)
Internat znajduje się w tym samym obiekcie co szkoły, warsztaty praktycznej nauki zawodu oraz dział sportowo-rehabilitacyjny. Warunki mieszkaniowe są dostosowane do potrzeb wychowanków. W pokojach sypialnych mieszka od 2 do 4 osób. Do dyspozycji wychowanków są udostępnione również świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, boisko sportowe, sala gimnastyczna, siłownia.
Każda grupa ma przydzielonych 2 stałych wychowawców. Młodzież dodatkowo korzysta z opieki: lekarza, pielęgniarki, pedagoga, psychologa, psychoterapeuty, nauczyciela zajęć rewalidacji oraz rehabilitacji. Wszystkie świadczenia, poza wyżywieniem, są bezpłatne. Stołówka przygotowuje 4 posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację).
Organizując różnorodne zajęcia  dla młodzieży niepełnosprawnej ruchowo nauczyciele/wychowawcy uwzględniają potrzeby i oczekiwania wychowanków.  Zajęcia, w których uczestniczy młodzież naszej placówki, przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju w sferze intelektualnej, społecznej, moralnej, estetycznej, psychicznej i zdrowotnej. Młodzież z poszczególnych grup  wychowawczych, pod opieką wychowawców, przygotowuje  wiele atrakcyjnych imprez związanych z różnymi wydarzeniami m.in.:  Międzyszkolny Turnieje Piosenki  Poetyckiej, Święto Niepodległości,  Andrzejki, Wigilia, Walentynki, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, wieczorki poezji, konkursy, wycieczki itp. Wszystkie ważne wydarzenia z życia grup wychowawczych są opisywane i  uwiecznione na zdjęciach w Kronice Ośrodka  oraz w kwartalniku „ Z Górki”, który redagują nasi wychowankowie.
Wychowankowie mają także możliwość rozwijania swoich uzdolnień i  talentów włączając się aktywnie w działalność samorządu oraz poszczególnych sekcji i kół zainteresowań.
SAMORZĄD GRUP WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

Przewodniczący- Sebastian Broś,

Zastępca- Robert Kądzielawa,
Skarbnik- Mateusz Szlufik
Sekretarz Agata Zuzia

 Opiekunami  samorządu są: p. Edyta Pogorzelska, p Marzena Podkowa i p. Agnieszka Kolanowska.
 SEKCJE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ ORAZ ICH OPIEKUNOWIE

-  plastyczna   -  opiekunowie: p. Agnieszka Wybraniec, p.Marzena Moczulska,Agnieszka Paterek i p.Anna Śledzik          
-  artystyczna  -  opiekunowie: p. Barbara Jaskólska, .p. Agnieszka Wybraniec, p. Michał Zoch   
-  muzyczna   –  opiekunowie: p. Agnieszka Wybraniec, p.Michał Zoch
-  harcerska   –  opiekunowie: p. Magdalena Błażejowska,  p.Agnieszka Szamańska, p.Edyta Bugajna
-  prozdrowotna   -  opiekunowie: p.Magdalena Błażejowska, p.Agnieszka Szymańska,p. Agnieszka Kolanowska,p. Katarzyna Duda
 -  sportowa –  opiekunowie: p. Jarosław Borecki, p. Zbigniew Jastrząb
-  kulinarna – opiekunowie: p.Marzena Podkowa, p.Agnieszka Kolanowska, p. Marzena Moczulska     
-  pomoc w nauce   – opiekunowie: p.Gabriela Bech, p. Dorota Gawrońska   
-  turystyczna „Nida” –opiekunowie Andrzej Grochowski, Katarzyna Duda                      
-  dziennikarska  – opiekunowie: p.Małgorzata Bębenek, p.Barbara Jaskólska
-  klub „ 4 H” – opiekunowie p. Marcin Kilijanek, p. Michał Zoch